Start Verksamhet Referenser Försäljning Företaget Kontakt
   
 
Verksamhet
  Fältverksamhet
  Eskorten Service & Handel AB har under många år varit ett ledande entreprenörföretag när det gäller avancerad rostskyddsmålning. Vi har utfört många uppdrag åt Banverket, Vägverket vid ommålning av broar och vidare har vi utfört målningsentreprenader vid Kraftstationer och större stålkonstruktioner exempelvis stålbalkar till Holiday Club Åre.

Vi har flera mobila ytbehandlingsenheter som gör att vi kan etablera oss snabbt och utföra arbeten med högt ställda kvalitets- och miljö krav.
 
 
Intyg
pdf-filer

Auktorisation i rostskyddsmålning

Sellihca- Nordic Utility Qualification System and Vendor Database - är ett unikt samarbete mellan de ledande energibolagen i Norden. De deltagande organisationerna använder systemet för att få information och välja ut leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader
   
  HK/Målningsanläggning
  Fältverksamhet
  Kranbilar
  Vacuumsugning/Mobil torrsug
  Vattenblästring
Eskorten Service & Handel AB • Storlienvägen 44 • 831 52 Östersund
Tfn: 063-12 64 60, 063-10 27 42 • Fax: 063-10 52 15 • Epost:eskorten@eskorten.se