Start Verksamhet Referenser Försäljning Företaget Kontakt
   
 
Verksamhet
  Vacuumsugning/Mobil torrsug
  Vi har två stycken stora mobila vacuumsugar på lastväxlare. Sugarnas räckvidd är från 1 meter till 200 meter. De klarar även av 70meter under marknivån t.ex. ner i ett kraftverk. Enheterna är utrustade med både sug- och blåsfunktion. Avfallsutrymmena i enheterna är 10m3.

Vacuumsugning används med fördel vid:
  • Utsugning av pannor, ugnar, cisterner ute på industrier.
  • Sanering av trossbotten från isolering, spån och sand med mera.
  • Borttagning av sand, makadam, och singel från krypgrunder, vindsvåningar och tak.
  • Borttransport av bilat material exempelvis betongrester (upp till 10 cm diameter)

 
   
  HK/Målningsanläggning
  Fältverksamhet
  Kranbilar
  Vacuumsugning/Mobil torrsug
  Vattenblästring
   
  Bilder vacuumsug:
 
 
   
Eskorten Service & Handel AB • Storlienvägen 44 • 831 52 Östersund
Tfn: 063-12 64 60, 063-10 27 42 • Fax: 063-10 52 15 • Epost:eskorten@eskorten.se